El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Una aproximació a la informació sobre salut en els mitjans de comunicació

José Luis Terrón Blanco

12/2017

L'especialització del periodisme en salut és relativament nova, com ho és el camp acadèmic que l'estudia; tots dos es caracteritzen per la seva complexitat, per la difícil convivència de finalitats dispars i per una delimitació temàtica que és més borrosa del que es podria suposar. Si volem parlar de continguts en comunicació i salut, en una primera instància hem de delimitar l'objecte d'estudi: què entenem per salut? A Espanya, des del camp de [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ens permeten les tecnologies de la informació i comunicació avançar en la igualtat entre homes i dones?

Ana M. González Ramos

08/2017

Aquesta Lliçó es proposa reflexionar sobre les tecnologies en relació a la igualtat de gènere, per debatre sobre si aquestes eines per si soles són capaces de generar més igualtat o si, pel contrari, suposen un altre focus més de desigualtats.

Llegir Descarregar PDF

 

Comunicació i societats africanes. Una perspectiva introductòria

José Carlos Sendín Gutiérrez

10/2013

Aquest text pretén oferir un panorama introductori als processos de comunicació al continent africà. Els termes panorama i introductori són completament intencionals es tracta d'un abordatge sobre la comunicació i, per si això fos poc, aplicats a tot un continent. Amb aquesta intenció ens aproparem a com va ser i com és concebuda la comunicació en les societats africanes. Després es presenten algunes idees sobre els ecosistemes mediàtics al [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ecologia de la comunicació, teoria crítica i interculturalitat

Víctor Silva Echeto

07/2013

La lliçó analitza els antecedents de l'ecologia de la comunicació, des d'una perspectiva arqueològica, introduint-se en els investigadors que van plantejar, inicialment, l'emergència d'aquesta àrea en el context de la investigació en comunicació. Actualitza la investigació sobre l'ecologia de la imatge visual, per plantejar-se, finalment, una teoria crítica de l'ecologia de la comunicació.

Llegir Descarregar PDF

 

Les tendències de les sèries de ficció espanyoles en els primers anys del segle XXI

Belén Puebla Martínez, Elena Carrillo Pascual, Ana Isabel Iñigo Jurado

06/2013

En aquesta lliçó les autores pretenen oferir una visió general del panorama en què es troben les sèries de televisió espanyoles des de començaments del segle XXI.

Llegir Descarregar PDF